Wykup Zadłużenia Własnego

 Strona główna / Nasze rozwiązania / Dla dłużnika / Wykup Zadłużenia Własnego

Problemy finansowe można rozwiązać na wiele sposobów. Jednym z nich jest zlecenie nam skupu przeterminowanych płatności w celu konwersji zadłużenia na zobowiązanie średnio- lub długoterminowe, z opcją redukcji jego wysokości.

 

W ten sposób umożliwiamy zadłużonemu przedsiębiorstwu szybkie rozliczenie z dostawcami i kontynuowanie bieżącej działalności. Firma natychmiast odzyskuje równowagę finansową i poprawia strukturę zobowiązań w swoim bilansie.