Negocjowanie Ugód

 Strona główna / Nasze rozwiązania / Dla dłużnika / Negocjowanie Ugód

W sytuacji, gdy przeterminowane płatności utrudniają bieżącą działalność, a dialog uniemożliwiają silne emocje, przyjmujemy na siebie rolę mediatora.

 

Próbujemy zrozumieć interesy i potrzeby obu stron, dokładnie analizujemy sytuację i proponujemy rozwiązania finansowe, które mogą im ułatwić dojście do porozumienia. Pokazujemy optymalne sposoby działania i pomagamy w jak najszybszym unormowaniu przepływu pieniężnego.

 

Podejmujemy trud negocjacji w toku postępowania naprawczego lub układowego. Dzięki temu zadłużony podmiot może wykorzystać wszystkie swoje szanse.

 

Budujemy finansowy pomost między potrzebami wierzyciela a możliwościami płatnika.