Kodeks Dobrych Praktyk

 Strona główna / O nas / Kodeks Dobrych Praktyk

Szanujemy naszych Klientów, partnerów i interesariuszy.

Dążymy do tego, by każda nasza biznesowa relacja była pozytywna i pozwalała na stworzenie trwałych więzi, opartych na wzajemnym zaufaniu i wiarygodności.

Stale doskonalimy nasze kompetencje i sposób pracy, ponieważ chcemy zapewniać kontrahentom poczucie bezpieczeństwa i satysfakcję z efektów współpracy z nami.

Wyrazem naszych intencji i sposobu, w jaki codziennie pracujemy, jest Kodeks Dobrych Praktyk DAF FINANCE SP. Z O.O.

 

 

Etyka biznesu

  •  Działamy przejrzyście i odpowiedzialnie, szanując dobre imię i interesy Klientów, wykazując się należytą starannością i rzetelnością.
  •  Podejmowane przez nas czynności realizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem wszystkich praw wierzycieli i dłużników oraz nadrzędną zasadą realizacji podjętych przez nas zobowiązań.
  •  Zachowujemy dobre obyczaje kupieckie, a wymóg szacunku dla podmiotów konkurencyjnych stawiamy również naszym pracownikom i współpracownikom.

 

 

Transparentność

  •   We wszystkich kontaktach biznesowych przekazujemy wyłącznie prawdziwe informacje na temat prowadzonej działalności.
  •   Dbamy o przekazywanie pełnej i precyzyjnej informacji o zakresie świadczonych przez nas usług i warunkach, na jakich Klienci mogą z nich korzystać.
  •   Przedstawiane przez nas oferty zawierają dokładne i czytelne dane na temat rezultatów, jakie Klienci mogą uzyskać dzięki współpracy z DAF FINANCE SP. Z O.O.

 

 

Poufność informacji

  •   Przestrzegamy wymogów opisanych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883), dbając o należyte zabezpieczenie danych osobowych pozyskanych w ramach prowadzonej działalności.
  •   Dysponujemy zasobami, narzędziami i procedurami niezbędnymi do sprawnego i prawidłowego wykonywania przyjętych zadań oraz monitorowania jakości prowadzonych działań.
  •   Chronimy wszystkie informacje pozyskane od Klientów, wykorzystując je w dobrej wierze, z poszanowaniem ich interesów i zachowaniem tajemnicy handlowej.