Inwestor Indywidualny

 Strona główna / Nasze rozwiązania / Dla inwestora / Inwestor Indywidualny

Dla inwestycji finansowych:

 

 •  wyszukanie, zbadanie ryzyk, przygotowanie dokumentacji, nadzór nad wykonaniem.

 

Dla inwestycji w nieruchomości (zakup, budowa, remont domu lub mieszkania):

 

 •  Weryfikacja nieruchomości – opis, stan ksiąg wieczystych, sieci, służebności, lokalny plan zagospodarowania przestrzennego;
 •  Zbadanie kondycji prawo- finansowej zbywcy nieruchomości (dewelopera);
 •  Poszukiwanie i pomoc w wyborze oraz audyt wykonawców robót budowlanych;
 •  Analiza dokumentacji: umowa sprzedaży nieruchomości, umowa o roboty budowlane, umowa o remont.
 •  Sporządzanie umów:
  1. zakupu nieruchomości;
  2. o roboty budowlane;
  3. o remont;
 •  Nadzór prawny nad wykonaniem inwestycji.