Monitoring Transakcji i Płatności

 Strona główna / Nasze rozwiązania / Dla Wierzyciela / Monitoring Transakcji i Płatności

Zapobiegamy zatorom płatniczym proponując Klientom szeroki zestaw działań prewencyjnych i doradczych. Ich zakres każdorazowo dostosowujemy do potrzeb Klienta i sposobu budowania przez niego relacji sprzedażowych.

 

Ułatwiamy sprawną realizację transakcji – od podpisania umowy do otrzymania należności. Wskazujemy ryzyka finansowe i prawne. Zajmujemy się analizą zapisów umownych i specyfikacji przetargowych oraz oceną przyszłego kontrahenta. Monitorujemy wystawione faktury, dbając o ich terminowe uregulowanie przez płatnika.

 

Umożliwiamy ograniczenie ryzyka i zachowanie dobrej kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Profesjonalny monitoring transakcji pozwala Klientowi skupić się na swobodnym rozwijaniu biznesu.