Blogi

 Strona główna / Blogi
Dłużnik też jest wierzycielem!
Czy upadłość Generalnego Wykonawcy oznacza koniec?
Prezes spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  też odpowiada za nieuregulowane zobowiązania!
Ucieczka z majątkiem.
Przejecie mieszkania od dewelopera za długi!
Przejecie samochodu – przedmiotu leasingu – od dłużnika!
Spłata wierzytelności poprzez zorganizowanie zlecenia na roboty remontowe dla dłużnika.
Ochrona członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Ochrona członków zarządu sp zoo- kiedy powstaje odpowiedzialność członka zarządu?