Dochodzenie Należności

 Strona główna / Nasze rozwiązania / Dla Wierzyciela / Dochodzenie Należności

W pracy nad przeterminowanymi płatnościami ważne są: szybka reakcja, wiedza i indywidualne podejście do każdej sprawy. Nad powierzonymi nam wierzytelnościami pracują zespoły doświadczonych prawników, negocjatorów i analityków, którzy w krótkim czasie doprowadzają do ich spłaty.

 

Wynagrodzenie otrzymujemy wyłącznie za sukces, robimy zatem wszystko, aby Klient jak najszybciej odzyskał należne mu pieniądze.

 

Od konkurencji odróżnia nas fakt, że podejmujemy kroki adekwatne do potrzeb wierzyciela i sytuacji zadłużonego podmiotu. Dokładamy starań, by w efekcie naszych działań obie strony mogły w przyszłości wznowić współpracę.

 

Prowadzimy obsługę wierzytelności na wszystkich etapach: polubownym, sądowym i egzekucyjnym. Scenariusz windykacyjny dobieramy zawsze indywidualnie, często negocjując warunki spłaty w trakcie spotkania z dłużnikiem.

 

Windykacja prowadzona przez DAF FINANCE cieszy się uznaniem Klientów, którzy oczekują wymiernych efektów w krótkim czasie lub borykają się z umownymi zakazami cesji wierzytelności.